Bc. Jitka Jandorová

Diplomová práce

Analýza měření srdeční frekvence ve volejbalovém zápase žen

Analysis of measuring a heart rate during volleyball match in women
Anotace:
V první kapitole se práce věnuje charakteristice volejbalu, popisuje výkon, sportovní trénink a způsoby měření srdeční frekvence. Druhá kapitola stanovuje cíl, metody a hypotézy. Třetí kapitola popisuje zkoumaný soubor a popisuje metody práce. Čtvrtá kapitola je věnována analýze průběhu volejbalového zápasu žen a ověřování stanovených hypotéz.
Abstract:
The first chapter of this diploma thesis describes the characteristics of the volleyball game, its achievement, sports training and the way of measuring the heart rate. The second chapter deals with the targets, methods and hypothesis. The third chapter describes investigated file and its methods of the work. And the fourth chapter follows the analysis of the course of the female volleyball match as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií