Jana Vondrová

Bakalářská práce

Vnitřní předpisy (směrnice) u účetních jednotek veřejného sektoru

Internal regulations (directives) for public sector entities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vnitřních účetních předpisů v prostředí veřejného sektoru. První část je věnována přiblížení samotného veřejného sektoru a jeho spolupráce se soukromým. Další část objasňuje analýzu právních předpisů, kterými se musí vybrané účetní jednotky v oblasti účetnictví řídit. Zbytek práce vysvětluje vnitřní předpisy nejdříve obecněji, a poté se zaměřením na účetnictví …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the themes of internal regulations in the area of accounting in the public sector. The first part looks in detail at clarification of the public sector and cooperation with the private sector. The second part gives an explanation of the analyses of legal regulations of accounting that the public sector entities are obliged to conform. The next part first explains internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Michal Svoboda
  • Oponent: Tomáš Zouhar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42209

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku