Hynek PROTIVANSKÝ

Bakalářská práce

Letting people in: Homepage as a gateway into the companies of Apple and Microsoft

Letting people in: Homepage as a gateway into the companies of Apple and Microsoft
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze and compare homepages of the websites of two leading American computer and technology companies, the companies of Apple and Microsoft. The thesis comprises theoretical and practical part. The theoretical part firstly introduces the concept of genre and the classic Swales?s genre model, and then presents the revision of the model proposed by Askehave and Nielsen …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza a porovnání domovských stránek webových prezentací dvou předních amerických společností zabývajících se výpočetní technikou a softwarem, společností Apple a Microsoft. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část nejdříve popisuje, co je to žánr, a seznamuje s klasickým žánrovým modelem J. Swalese a poté s verzí tohoto modelu rozšířenou I. Askehaveovou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2016
Zveřejnit od: 14. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROTIVANSKÝ, Hynek. Letting people in: Homepage as a gateway into the companies of Apple and Microsoft. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 3. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma