Milada ŠVEJDOVÁ

Bakalářská práce

Historie americké penitenciaristiky

Story of american penitentiary
Anotace:
Bakalářská práce ?Historie americké penitenciaristiky? se zabývá vývojem vězeňství, jak na území Evropy, tak i na americkém kontinentě. Zaměřuje se na jednotlivá období vývoje trestu ? od počátku po novověk. Snaží se podrobně popsat význam a dopad americké penitenciaristiky na vývoj evropského myšlení a vzájemného prolínání kultur. Ve čtvrté kapitole je podáván přehled o resocializaci a reedukaci vězňů …více
Abstract:
Thesis "The History of American penitenciaristiky" deals with the development of the prison system, both within Europe and the Americas. It focuses on the development of each sentence - from the early modern period. It tries to describe in detail the importance and impact on American penitenciaristiky development of European thought and the interpenetration of cultures. The fourth chapter is given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 18648

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEJDOVÁ, Milada. Historie americké penitenciaristiky. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika