Ester Kárová

Master's thesis

Zhodnocení implementace mezinárodních dokumentů urbánního rozvoje ve strategických dokumentech měst Praha, Brno, Ostrava a Plzeň

Evaluation of the implementation the international urban development documents focused on the strategic documents of Prague, Brno, Ostrava and Plzen
Abstract:
Tato práce si klade za cíl zhodnotit provázanost strategických dokumentů měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně s vybranými chartami urbánního rozvoje. V první části bude popsáno deset urbanistických chart, které ovlivnily dnešní chápání územního/prostorového plánování. Předmětem komparace budou strategické plány rozvoje uvedených měst, především strategické cíle těchto dokumentů. K lepšímu pochopení problematiky …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the relation between the strategic documents of Prague, Brno, Ostrava and Plzeň and selected charters of urban development. The first part will describe ten urban charters which have influenced current conception of spatial planning. The subject of research will be strategic development plans of mentioned cities, priority areas and objectives of these documents in particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Milan Damborský
  • Reader: Nikola Krejčová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26949

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia