Theses 

Kvalita života těhotných žen s diabetem mellitem – Bc. Jana MATULOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Bc. Jana MATULOVÁ

Diplomová práce

Kvalita života těhotných žen s diabetem mellitem

Quality of life among pregnant women with diabetes mellitus

Anotace: Práce se zabývá hodnocením kvality života těhotných žen s diabetem mellitem. Jako výzkumná metoda byl použit kvantitativní výzkum a výzkumným nástrojem byl specifický dotazník QOL-GRAV doplněný o položky týkající se diabetu mellitu. Ve výzkumném šetření bylo prokázáno, že většina těhotných žen s diabetem mellitem má v našem souboru velmi dobrou celkovou kvalitu života. Překvapivým a pozitivním zjištěním bylo, že ženy v našem souboru nepociťují nijak výrazně omezení diabetem mellitem v každodenních aktivitách, což značí dobrou adaptaci na režimová opatření tohoto onemocnění. Dílčími cíli práce bylo zjistit vliv demografických proměnných na celkovou kvalitu života v těhotenství a na míru omezení diabetem mellitem. Hypotézy vlivu demografických proměnných byly ověřovány statistickými metodami. Statisticky významný rozdíl na celkovou kvalitu života byl zjištěn mezi plánovaným a neplánovaným těhotenstvím. Vliv dalších demografických proměnných na kvalitu života a na míru omezení DM nebyl v našem výzkumném souboru statisticky prokázán. Bylo prokázáno, že specifický dotazník QOL-GRAV lze velmi dobře využít jako výzkumný nástroj pro zjišťování kvality života těhotných žen s diabetem mellitem.

Abstract: Presented study is focused on quality of life in pregnant women with diabetes. Quantitative research was performed using specific questionnaire QOL-GRAV extended with diabetes- specific questions. Majority of pregnant diabetic women was found to have very good overall quality of life. Surprising and positive outcome was finding women in our cohort do not suffer from significant diabetes-caused restriction in their day-to-day activities. It shows good adaptation to regime measures required when suffering from this disease. Intermediate goal was to find influence of demographic parameters on overall quality of life in pregnancy and of limitations caused by diabetes. Hypotheses of influence of demographic parameters were statistically tested. Significant influence between planned and unplanned pregnancy was found. Influence of other demographic parameters on quality of life and limitations caused by diabetes was not statistically significant. Specific QOL-GRAV questionnaire has been proved to be useful tool in detection of quality of life in diabetic pregnant women.

Klíčová slova: Kvalita života, těhotenství, diabetes mellitus, specifický dotazník QOL-GRAV

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2016
  • Zveřejnit od: 17. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 6. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=196704 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MATULOVÁ, Jana. Kvalita života těhotných žen s diabetem mellitem. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz