Theses 

Dopad činnosti nadnárodních firem čerpajících investiční pobídky na regionální rozvoj ve vybraném kraji – Ing. Jana Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jana Novotná

Diplomová práce

Dopad činnosti nadnárodních firem čerpajících investiční pobídky na regionální rozvoj ve vybraném kraji

The Impact of Multinational Companies Receiving Investment Incentives for Regional Development in Selected Region

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá dopadem činností nadnárodních firem na regionální rozvoj Pardubického kraje. Práce je členěna do šesti kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické. Věnují se vysvětlení pojmu investiční pobídka a s tím související problematiky, dále jak jsou investiční pobídky, nadnárodní firmy a regionální rozvoj vnímány v literatuře. Důležitou části je analýza trhu práce a inovačního prostředí v Pardubickém kraji. Čtvrtá kapitola popisuje zkoumaný vzorek. Pátá kapitola se věnuje aplikační části, kde jsou ověřovány výzkumné předpoklady. V závěrečné šesté kapitole jsou shrnuty a zhodnoceny výzkumné předpoklady, které byly ověřovány v rámci předchozí kapitoly.

Abstract: The thesis deals with the effect which activities of multinational corporations have on development of the Pardubice region. Thesis is divided into six chapters. The first three chapters are theoretical. Fiscal incentive and related problems are described there and then how is the fiscal incentive, multinational corporations and regional development viewed in literature. Analysis of labour market and innovation environment in Pardubice region is also an important part of the thesis. The fourth chapter describes the research sample. The fifth chapter is devoted to the application of theoretical findings and also to the revision of original research presumptions. Research presumptions are summarized and evaluated in the sixth chapter.

Klíčová slova: CzechInvest, investiční pobídky, nadnárodní firmy, Pardubický kraj, produkční řetězce, přímé zahraniční investice, regionální rozvoj.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
  • Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28474 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Novotná, Jana. Dopad činnosti nadnárodních firem čerpajících investiční pobídky na regionální rozvoj ve vybraném kraji. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz