Šárka BLINKALOVÁ

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu minipivovaru s prodejnou a pivnicí

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení objektu novostavby minipivovaru s prodejnou a pivnicí umístěného ve městě Nepomuk, dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Objekt je navržen ze zděného systému firmy Livetherm o nepravidelném půdorysném tvaru. Objekt má tři nadzemní podlaží. Prostory pro výrobu piva jsou navrženy v části prvního a druhého nadzemního podlaží …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with elaborating the project documentation for planning permission of the new building, the small brewery with a shop and a beerhouse, located in the Nepomuk city based on the 63/2013 Sb. regulation. The building is designed of a Livethem brick system; and an uneven ground plan shape. The building consists of three above-ground levels. The area of beer brewering is designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLINKALOVÁ, Šárka. Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu minipivovaru s prodejnou a pivnicí. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/