Theses 

Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu minipivovaru s prodejnou a pivnicí – Šárka BLINKALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka BLINKALOVÁ

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu minipivovaru s prodejnou a pivnicí

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení objektu novostavby minipivovaru s prodejnou a pivnicí umístěného ve městě Nepomuk, dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Objekt je navržen ze zděného systému firmy Livetherm o nepravidelném půdorysném tvaru. Objekt má tři nadzemní podlaží. Prostory pro výrobu piva jsou navrženy v části prvního a druhého nadzemního podlaží. V prvním nadzemním podlaží se dále nachází zázemí pro zaměstnance a prodejna piva a reklamních předmětů minipivovaru. Ve druhém nadzemním podlaží jsou administrativní prostory a ve třetím se nachází pivnice. Tato práce se zabývá statickým návrhem nosných konstrukcí, tepelným posouzením obálky budovy a architektonicko-technickým návrhem objektu. Výkresy objektu byly zpracovány v programu Archicad 2016. Textové dokumenty byly vytvořeny v programu Word nebo Excell

Abstract: This bachelor thesis deals with elaborating the project documentation for planning permission of the new building, the small brewery with a shop and a beerhouse, located in the Nepomuk city based on the 63/2013 Sb. regulation. The building is designed of a Livethem brick system; and an uneven ground plan shape. The building consists of three above-ground levels. The area of beer brewering is designed partly in the first and second level. A part of the first level is used as an employees'rest room and a beer and gift shop. The second level serves as a place for administration; the third level serves as a beerhouse. The thesis deals with the static plan of the supporting construction; the review of the thermal cover; and the architectural-technical project of the building. The building designs were created in Archicad 2016 program; the text documents in Microsoft Word and Microsoft Excell programs.

Klíčová slova: Minipivovar, projektová dokumentace, stavební povolení, statické výpočty, Livetherm

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=72785 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BLINKALOVÁ, Šárka. Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu minipivovaru s prodejnou a pivnicí. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:55, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz