Lucie TINKOVÁ

Bakalářská práce

Legální pracovní imigrace a Česká republika po roce 2004

Legal Labour Immigration and the Czech Republic after the Year 2004
Anotace:
Ústředním tématem mé bakalářské práce je téma legální pracovní migrace v České republice po roce 1989, se zaměřením na období po roce 2004, konkrétně na změny v migrační politice po vstupu České republiky do Evropské unie. V krátkém teoretickém úvodu se budu zabývat samotným pojmem migrace a jejími historickými tendencemi, rozdělenými do několika časových období. Následně se v mé práci věnuji problematice …více
Abstract:
The central theme of my thesis is the topic of legal labor migration in the Czech Republic after 1989, focusing on the period after 2004, specifically to changes in immigration policy after the Czech Republic into the European Union. In a brief theoretical introduction, I examine the very concept of migration and its historical trends, divided into several time periods. Then in my thesis I deal with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 15595

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
 • Vedoucí: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TINKOVÁ, Lucie. Legální pracovní imigrace a Česká republika po roce 2004. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie pro veřejnou správu

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bkzjjo bkzjjo/2
2. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 6. 2011
Bulanova, L.
3. 6. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.