Bc. Miroslav Kordík

Bakalářská práce

Soudní ochrana základních lidských práv a svobod

Judicial Protection of Fundamental Human Rights and Freedoms
Anotace:
Tato práce se zabývá základními lidskými právy a jejich ochranou. V úvodní části popisuje filozofické zdůvodnění lidských práv a dějinné procesy, které se podílely na formování celého konceptu lidských práv, současně vymezuje pojem právního státu. V druhé části se předložená práce věnuje významu Listiny základních práv a svobod, její systematice a rozboru judikatury Ústavního soudu České republiky …více
Abstract:
The topic of this thesis are the fundamental human rights and the protection of these rights.The preamble describes the philosophical reasons for human rights as well as the historical events, which participated in forming of the human rights concept and specifies the term Rule of law.The second part of the presented thesis is dedicated to the meaning of Bill of rights system, and the analysis of Court …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Elona Khalaila, PhD.
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS