Patricie ŽENÍŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza zahraniční politiky Gruzie a její vztahy s Ruskou federací po roce 2000.

Analysis foreign policy of Georgia and its relations with the Russian Federation after the year 2000.
Anotácia:
Má bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou Gruzie a jejími vztahy s Ruskou federací zejména po roce 2000. V první části své práce se převážně zaměřuji na historii této země a snažím se vymezit její chování vůči prostředí ve kterém se formovala její zahraniční politika. Dále zde zkoumám zrod a vzestup nacionálního myšlení, které se začlo rozvíjet od spojení s Ruskem. Druhá část mé práce je zaměřena …viac
Abstract:
My thesis deals with the foreign policy of Georgia and its relationship with the Russian Federation, especially after the year 2000. The first part of my work is mainly focused on the history of the country and trying to define its behavior towards the neighboring areas in which it shapes its foreign policy. Furthermore, I examine the birth and rise of nationalistic thinking which developed after the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽENÍŠKOVÁ, Patricie. Analýza zahraniční politiky Gruzie a její vztahy s Ruskou federací po roce 2000.. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická