Theses 

Za lepší život a životní prostředí: udržitelná současnost a budoucnost města Třince – Bc. Beata Tomiczková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Beata Tomiczková

Diplomová práce

Za lepší život a životní prostředí: udržitelná současnost a budoucnost města Třince

For a better life and the environment: the sustainable present and the future of the city of Trinec

Anotace: Práce se zabývá udržitelným rozvojem města Třinec. První část práce je teoretická. Zabývá se charakteristikou a vývojem udržitelného rozvoje a environmentálního pilíře. Obsahuje úvod do udržitelného rozvoje v České republice a zmiňuje některé z konceptů udržitelného rozvoje. Druhá část práce obsahuje stručnou charakteristiku vybraného území a shrnutí současného stavu životního prostředí. Nalezneme zde základní informace o přístupu města k udržitelnému rozvoji a o jednotlivých konceptech, které jsou pro rozvoj města zásadní. Následně jsou popsány a zhodnoceny konkrétní rozvojové projekty města, které již byly v praxi aplikovány. Závěrečná část navrhuje praktické příklady projektů z České republiky i zahraničí, které by se mohly stát inspirací pro město.

Abstract: The thesis deals with sustainable urban development in the town of Trinec. The first part is theoretical, it deals with the characteristics and evolution of sustainable development and environmental pillars. It includes an introduction to sustainable development in the Czech Republic and mentions some of the concepts of sustainable development. The second part contains a brief description of the selected area and summarizes the current state of the environment. It includes information about approach to sustainable development of the city and the individual concepts that are essential for the development of the city. Subsequently there are described and evaluated specific development projects which have been applied in practice. The final section suggests practical examples of projects in the Czech Republic and abroad, which could become the inspiration for the city.

Klíčová slova: udržitelný rozvoj, environmentální pilíř, smart city, Třinec

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
  • Oponent: MSc Tamara Faberová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:49, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz