Bc. Radek Popovič

Bakalářská práce

Rozvoj komunikačních schopností u žáků se specifickými poruchami učení

Development of communication skills in students with learning disabilities
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje možnosti rozvoje komunikačních schopností a dovedností u žáků se specifickými poruchami učení, prostřednictvím specifických výukových metod. Obsah práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly jsou teoretické, vymezují specifika specifických poruch učení. Poukazují na narušenou komunikační schopnost u osob se specifickými poruchami učení a uvádí dostupné komunikačních …více
Abstract:
The thesis analyzes the possibilities of development of communication skills in students with specific learning disabilities, through specific teaching methods. The work is divided into three chapters. The first two chapters are theoretical, which define the particularities of specific learning disabilities. They point to the communication disorder in people with learning disabilities and indicate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování