Mgr. Klára Jůnová

Bachelor's thesis

Domácí násilí očima dospívajících

Domestic Violence Through the Eyes of Adolescent
Abstract:
Bakalářské práce se zabývá domácím násilím a pohledu dnešních dospívajících na tuto problematiku. Pozornost je věnována především informovanosti o daném jevu, jeho řešení a názorům, které vůči této problematice studenti zastávají. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části práce jsou uvedeny základní pojmy vztahující se k dané problematice včetně aktérů domácího násilí …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the domestic violence and perspective of today´s teenagers on this issue. Thesis is focused on the awareness of the phenomenon, its solution, and opinions which students take. Thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part includes basic concepts related to the topic including domestic violence or helping victims of domestic violence. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií