Mgr. Klára Jůnová

Bachelor's thesis

Domácí násilí očima dospívajících

Domestic Violence Through the Eyes of Adolescent
Anotácia:
Bakalářské práce se zabývá domácím násilím a pohledu dnešních dospívajících na tuto problematiku. Pozornost je věnována především informovanosti o daném jevu, jeho řešení a názorům, které vůči této problematice studenti zastávají. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části práce jsou uvedeny základní pojmy vztahující se k dané problematice včetně aktérů domácího násilí …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the domestic violence and perspective of today´s teenagers on this issue. Thesis is focused on the awareness of the phenomenon, its solution, and opinions which students take. Thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part includes basic concepts related to the topic including domestic violence or helping victims of domestic violence. This …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií