Mgr. Michaela Zlotá

Diplomová práce

Posttraumatický rozvoj rodičů dětí s poruchou autistického spektra a vliv diagnózy dítěte na kvalitu jejich života

Posttraumatic growth in parents of children with autism spectrum disorder and the effect of child diagnosis on their quality of life
Anotace:
V dnešní době jsou poruchy autistického spektra aktuálním tématem, a to hlavně v souvislosti s nově zavedenou inkluzí ve školském systému. Povědomí o těchto poruchách v naší společnosti není takové, jaké bychom si představovali. I toto povědomí má vliv na kvalitu života těchto lidí a jejich rodin. Diagnóza dítěte s poruchou autistického spektra přináší s sebou mnoho negativních emocí. Tyto negativní …více
Abstract:
Today, autism spectrum disorders are the hot topic, especially about the newly introduced inclusion in the school system. Awareness of these disabilities in our society is not what we imagine. And this awareness affects the quality of life of people with autism spectrum disorder and their families. Many negative emotions are brought with the diagnosis of an autistic child. These negative consequences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta