Bc. Veronika Grecmanová

Bakalářská práce

Náhradní rodinná péče - problematika pěstounství

Foster care - the issue of foster care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá náhradní rodinnou péčí a problematikou pěstounství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vyjmenovány a popsány typy náhradní rodinné péče, především tedy pěstounské péče. Druhá oblast teoretické části se zabývá tím, jak se stát pěstounem, co všechno je nutné podstoupit a udělat. V praktické části je dotazník, který vyplnila respondetka …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with foster care and foster care issues. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical parts are listed and described types of foster care, ie primarily foster care. The second area of theoretical part deals with how to become a foster parent, what is required to take and do. In the practical part of the questionnaire completed respondetka …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta