Bc. Veronika Grecmanová

Bachelor's thesis

Náhradní rodinná péče - problematika pěstounství

Foster care - the issue of foster care
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá náhradní rodinnou péčí a problematikou pěstounství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vyjmenovány a popsány typy náhradní rodinné péče, především tedy pěstounské péče. Druhá oblast teoretické části se zabývá tím, jak se stát pěstounem, co všechno je nutné podstoupit a udělat. V praktické části je dotazník, který vyplnila respondetka …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with foster care and foster care issues. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical parts are listed and described types of foster care, ie primarily foster care. The second area of theoretical part deals with how to become a foster parent, what is required to take and do. In the practical part of the questionnaire completed respondetka …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta