Bc. Barbora Eppertová

Bakalářská práce

Podmínky a rizika podnikání v oblasti cestovního ruchu v ČR

Conditions and risks of business in tourism in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat podmínky a rizika podnikání v oblasti cestovního ruchu v České republice z pohledu cestovních kanceláří a cestovních agentur a zhodnotit dopady na klienty. V teoretické části práce se nachází vše, co je pro budoucího podnikatele v cestovním ruchu nutné znát. Vysvětlení samotného pojmu cestovní ruch, fungování a specifika trhu tohoto odvětví. Především jsou …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the conditions and risks of tourism business in the Czech Republic from the point of view of tour operators and travel agencies and to evaluate impacts on clients. In the theoretical part of the thesis there is everything that is necessary for the future entrepreneur in tourism. Explaining the concept of tourism, the functioning of this sector. Above all …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/v4npg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karolína Macháčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze