Theses 

Projektové řízení v marketingu. Model elektronického tržiště – Bc. Michaela Josífková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Michaela Josífková, DiS.

Diplomová práce

Projektové řízení v marketingu. Model elektronického tržiště

Marketing Project Management. E-market Model

Anotace: Práce se zabývá zprostředkováním služeb dodavatelů audiovizuálních děl pro podniky formou online platformy - elektronického tržiště. Cílem práce bylo navrhnout optimální model prostoru pro poptávky a nabídky audiovizuální tvorby. Platforma je navržena tak, že nabízí také poradenství při výběru kvalitních nabídek nebo profesní síť a online komunitu, která bude organizovat tematické akce (semináře, přednášky apod.). Naší hypotézou bylo, že model elektronického tržiště firmám ušetří až 10 % z rozpočtu na jeden projekt. Nejprve jsme ověřovali, zda je navržený model pro firmy atraktivní a odpovídá jejich potřebám a očekáváním. Vytvořili jsme online dotazník, který řešil klíčové součásti modelu a ověřoval dosavadní postupy a zkušenosti firem (poptávka a výběr dodavatelů audiovizuálního díla, strategie pro stanovení rozpočtu a ochota platit provizi, preference přímého výběrového řízení a soutěžení zakázky, zájem o poradenské služby nebo doplňující vzdělávací aktivity). Na základě tohoto výzkumu jsme zjistili, že platforma je vhodná pro všechny velikosti firem (malé, střední i velké) a byl by o ni zájem. Firmy nejvíce oceňují, že mohou stanovením konkrétních podmínek a stanovením rozpočtu najít více nabídek a z nich si vybrat tu nejlepší. Firmy jsou ochotny předem stanovit rozpočet na audiovizuální díla a mají také zájem o odborné poradenství při výběru kvalitních a relevantních zakázek, ale také o vzdělávací aktivity. Dalším podstatným zjištěním je ochota firem platit provizi ve výši 2 - 5 %. Z výzkumu také vyplynulo, že bychom měli dále zkoumat také to, jaký pracovník (pozice, zodpovědnost, postavení v hierarchii firmy) řeší dodavatele audiovizuální tvorby, jaké má firma schvalovací postupy, jaká témata vzdělávacích aktivit jsou zajímavá a pro koho, nebo se dotazovat dalších aktérů tržiště z řad tvůrců.

Abstract: The document describes a form of liaison between audiovisual suppliers and companies via an online platform known as e-market. The document's goal was to design an optimal model of the platform for both the audiovisual work offers and demand. The platform is designed to provide advisory with choosing quality offers or the professional network as well as the online community that will organise relevant events such as workshops or lectures. Our base hypothesis had worked with the presumption that the platform would save the accounts as much as 10 % of their initial budget. At first, we tested whether such model was attractive and if it was able to meet the account's requirements, by creating an online survey that would deal with the key model aspects, and would verify current procedures and experience businesses may have previously had elsewhere. The following was enquired: demand and an audiovisual work supplier's final selection, designing budget strategy as well as willingness to pay a commission, tender preferences, advisory services or additional educational activities. The acquired data suggested the platform was suitable for all businesses regardless their size (small, medium and large), and revealed growing demand potential. Businesses seem to appreciate most the ability to set specific conditions and a budget which would consequently allow them to select the best offer; businesses are willing to define their audiovisual work budget and are interested in relevant advisory upon filtering quality offers and relevant tenders, and are also interested in further educational activities. Another crucial aspect we learnt from the research was their willingness to pay a commission as long as the highest rate wouldn't be over 5 %. Furthermore, the research suggested we should focus on learning the role, responsibilities and position at the hierarchy system of the respective individual enquiring the particular audiovisual services, as well as the company's approval processes, interest in respective educational topics, and seek views of additional parties using the platform.

Klíčová slova: Agentura, internet, marketing, tržiště, video, agency, marketplace, video.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:42, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz