Bc. Michaela Josífková, DiS.

Diplomová práce

Projektové řízení v marketingu. Model elektronického tržiště

Marketing Project Management. E-market Model
Anotace:
Práce se zabývá zprostředkováním služeb dodavatelů audiovizuálních děl pro podniky formou online platformy - elektronického tržiště. Cílem práce bylo navrhnout optimální model prostoru pro poptávky a nabídky audiovizuální tvorby. Platforma je navržena tak, že nabízí také poradenství při výběru kvalitních nabídek nebo profesní síť a online komunitu, která bude organizovat tematické akce (semináře, přednášky …více
Abstract:
The document describes a form of liaison between audiovisual suppliers and companies via an online platform known as e-market. The document's goal was to design an optimal model of the platform for both the audiovisual work offers and demand. The platform is designed to provide advisory with choosing quality offers or the professional network as well as the online community that will organise relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma