Bc. Táňa Šedivcová

Diplomová práce

Statistické modelování a hodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace

Statistical Modeling and Evaluation of Economical Indicators and Working of Organization
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení ekonomické situace v organizaci za pomoci statistických metod. V diplomové práce jsou aplikovány metody finanční analýzy a matematické statistiky na vybranou organizaci a s pomocí jejich výstupů je podán návrh opatření ke zlepšení ekonomické situace ve společnosti. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_03_01/2 „Nestandardní …více
Abstract:
The thesis is focused on the evaluation of the economic situation in the organization with the help of statistical methods. In the diploma work are applied methods of financial analysis and mathematical statistic to the selected organization and based on its outputs, proposals for improvement of the economic situation in the company are submitted. The diploma work is a part of research project analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Patočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING