Bc. Lenka Staňková, DiS.

Bachelor's thesis

Institucionální implikace reformy systému zdravotní péče České republiky

Institutional Implications of Czech Republic Health Care System Reform
Abstract:
V předkládané bakalářské práci je zmapován současný stav českého zdravotnictví a popsány nejnovější zákonné normy, které přinesla reforma systému zdravotní péče České republiky. Pozornost je dále zaměřena na zdravotní pojišťovny a systémy úhrad za zdravotní péči. Aplikační část je věnována kvantitativnímu výzkumu implementace reformy ve vybraném zdravotnickém zařízení včetně porovnání úhrad zdravotní …more
Abstract:
In this bachelor thesis there is shown the current stat of the Czech Health Care System and also described the most recent statutory norms, which were developed. The attention is also focused to the health insurances companiens and their payment systems. Practical part is focused to the quantitative research in the selected health care units, including comparation of the payments for the ambulatory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Reader: PhDr. Zuzana Pohlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS