Karel Jačisko

Bakalářská práce

Environmentální spravedlnost a zdraví obyvatel

Environmental justice and population health
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem environmentální spravedlnosti a zdraví obyvatel. Práce popisuje téma zdraví a veřejného zdraví od obecných informací po konkrétní údaje. Shrnuje strategické programy a dokumenty existující na evropské i české úrovni. Jsou zde důkladně popsány determinanty a indikátory zdraví z hlediska sociálního, socio-ekonomického a environmentálního. Dále jsou prezentovány …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of environmental justice and population health. The thesis describes the topic of health and public health from general information to specific data. It summarizes strategic programs and documents exist at European and Czech level. There are careful described determinants and indicators of health from social, socio-economic and environmental point of view and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií