Karel Jačisko

Bachelor's thesis

Environmentální spravedlnost a zdraví obyvatel

Environmental justice and population health
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem environmentální spravedlnosti a zdraví obyvatel. Práce popisuje téma zdraví a veřejného zdraví od obecných informací po konkrétní údaje. Shrnuje strategické programy a dokumenty existující na evropské i české úrovni. Jsou zde důkladně popsány determinanty a indikátory zdraví z hlediska sociálního, socio-ekonomického a environmentálního. Dále jsou prezentovány …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of environmental justice and population health. The thesis describes the topic of health and public health from general information to specific data. It summarizes strategic programs and documents exist at European and Czech level. There are careful described determinants and indicators of health from social, socio-economic and environmental point of view and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií