Bc. Markéta Sára Valnohová

Bachelor's thesis

Výrazové prostředky loutkových filmů Jiřího Trnky

Expressive Means of Jiri Trnka's Puppet Films
Abstract:
Práce "Výrazové prostředky loutkových filmů Jiřího Trnky" se zaměřila na proměny a vývoj loutkového filmu, kterému se Jiří Trnka věnoval v letech 1946 – 1965. Práce rozebírá vlivy, díky kterým se jednotlivé filmy z dílny Jiřího Trnky postupně vyvíjely; zejména se zaměřuje na proměnu stylizace loutek a slovního vyjadřování, ke kterému došlo v závěrečných snímcích.
Abstract:
My thesis called "Means of Expressions in Jiří Trnka's puppet films" deals with changes and development of puppet films created by Jiří Trnka in years from 1946 to 1965. The thesis analyses influences which caused the development of Trnka's films. In particular, it deals with changes of puppets' stylization and verbal expression during Trnka's last films.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Blecha
  • Reader: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta