Dominika Křivková

Bakalářská práce

Analýza nákladů a jejich řízení ve vybraném podniku

Analysis of Costs Structure and Cost Management in the Selected Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů a jejich řízení ve vybrané společnosti. Jejím hlavním cílem je provést analýzu nákladů podle několika hledisek. Nejdříve z hlediska druhů nákladů a poté dle závislosti na objemu produkce. Dalším dílčím cílem je sestavení nákladové funkce a určení bodu zvratu. V rámci řešení této problematiky byla zpracována interní data vybraného podniku. Přínosem …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the cost analysis and cost management in the selected company. The aim of the work is to analyse the costs based on several aspects. First in terms of cost types and then depending on the volume of production. Another partial goal is to draw up a cost function and determine the break-even point. The internal data of the selected company were processed as part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křivková, Dominika. Analýza nákladů a jejich řízení ve vybraném podniku. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika