Filip Dvořáček

Bakalářská práce

Investice do nemovitosti za účelem pronájmu

Real estate investments for the rent purpose
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce: „Investice do nemovitostí za účelem pronájmu“ je analýza investic do vybraných druhů nemovitostí v České republice za účelem pronájmu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy investování, podstata a typy nemovitostí, daně k nim patřící a financování pořízení nemovitosti. V praktické části je ukázáno na příkladu několika rozdílných nemovitostí, jak investice probíhají …více
Abstract:
The goal of my bachelor thesis: ”Real estate investments for rent purpose” is an analysis of investments into chosen types of real estates in Czech Republic for the rent purposes. In the theoretical part there are defined fundamental concepts of investing, the principle and types of investments, taxes related to investments and the financing of purchase of a real estate. In practical part there is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Bc. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta