Kristýna HOLLESCHOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi ve Statutárním městě Opava

An Analysis of Social Security Benefits in Material Need in Statutory City of Opava
Anotace:
Obsah této bakalářské práce je zaměřen na analýzu vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi ve sledovaných obdobích. V prvních kapitolách se práce soustředí na vymezení základních pojmů, které souvisí s tématem této práce. Jedná se o definici sociální politiky, její objekty, subjekty, principy, nástroje, funkce a oblasti. V další kapitole je popsána politika sociálního zabezpečení. Dále je práce zaměřena …více
Abstract:
The content of this thesis is focused on the analysis of benefits in material need in the monitored period. In the first chapters, the work focuses on the basic concepts related to the topic of this work. It is a definition of social policy, its objects, subjects, principles, instruments, function and areas. The next chapter describes social security policy. Further work is focused on the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Sabina Maňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLLESCHOVÁ, Kristýna. Analýza vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi ve Statutárním městě Opava. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií