Bc. Pavlína Šalomounová

Master's thesis

Téma nedobrovolného sňatku ve vybraných prózách české literatury 19. století

The forced marriage in selected Czech proses of 19th century
Abstract:
Magisterská diplomová práce si klade za cíl přiblížit méně známou venkovskou povídkovou tvorbu pěti významných autorů české literatury 19. století, konkrétně Boženy Němcové, Josefa Kajetána Tyla, Karoliny Světlé, Vítězslava Hálka a Karla Václava Raise, v nichž jsou ztvárněny nerovné vztahy postav a téma nedobrovolného sňatku. Práce zkoumá, jak je daný konflikt v těchto povídkách zobrazován v závislosti …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to present the lesser-known rural story work of five Czech authors of the 19th century such as Božena Němcová, Josef Kajetán Tyl, Karolina Světlá, Vítězslav Hálek and Karel Václav Rais. All of them deal with unequal character relationships and the topic of forced marriage. The work examines how the conflict is depicted depending on different literary discourses of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta