Bc. Pavlína Šalomounová

Diplomová práce

Téma nedobrovolného sňatku ve vybraných prózách české literatury 19. století

The forced marriage in selected Czech proses of 19th century
Anotace:
Magisterská diplomová práce si klade za cíl přiblížit méně známou venkovskou povídkovou tvorbu pěti významných autorů české literatury 19. století, konkrétně Boženy Němcové, Josefa Kajetána Tyla, Karoliny Světlé, Vítězslava Hálka a Karla Václava Raise, v nichž jsou ztvárněny nerovné vztahy postav a téma nedobrovolného sňatku. Práce zkoumá, jak je daný konflikt v těchto povídkách zobrazován v závislosti …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to present the lesser-known rural story work of five Czech authors of the 19th century such as Božena Němcová, Josef Kajetán Tyl, Karolina Světlá, Vítězslav Hálek and Karel Václav Rais. All of them deal with unequal character relationships and the topic of forced marriage. The work examines how the conflict is depicted depending on different literary discourses of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta