Mgr. Adam Křížek

Bakalářská práce

Sportovní nápoje na našem trhu - analýza

Sports drinks on the Czech market
Anotace:
Práce je zaměřena na sportovní nápoje na českém trhu. Ukazuje jejich rozdělení a konkrétní produkty daných kategorií. Jsou zde popsány účinky jednotlivých nápojů, jejich dávkování a účinné látky. Tato bakalářská práce také představí místa, kde a za jakých podmínek si můžeme sportovních nápoje pořídit.
Abstract:
This B.A. is specialized sports drinks on the Czech market. Demonstrate category and products of sports-drinks. B.A. describe effects, dosing and constitution of drinks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií