Dominika Radôšťanová

Bakalářská práce

Technologický postup pro provádění obytného podkroví

Technological process of loft corversion
Anotace:
Radôšťanová, D. Technologický postup provádení obytného podkroví. Ostrava: Vysoká škola báňska – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2017. Vedúci bakalárskej práce : Ing. Jiří Teslík, Ph.D. Obsahom bakalárskej práce je technologický postup provádení obytného podkroví bytového domu. Bytový dom je navrhnutý ako samostatne stojací, bez podpivničenia so štyrmi …více
Abstract:
Radôšťanová, D. Construction and technological process of attic of residential building. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Engineering, 2018. Supervisor of bachelor thesis: Ing. Jiří Teslík, Ph.D. The content of the bachelor thesis is construction and technological process of residential attic of residential building. Residential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Teslík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava