Nikola BERGMANOVÁ

Diplomová práce

ISO normy ve veřejné správě

International Organization for Standardization in public administration
Anotace:
Práce je zaměřena na provedení analýzy účinnosti ISO normy zavedené do veřejné správy. Pro ucelený pohled na danou problematiku uvádím v první části práce jednotlivé druhy norem ISO společně s nástroji a metodami, které zajišťují kvalitní chod i kvalitní produkt organizace. Kromě toho charakterizuji oblast veřejné správy, její fungování, organizaci, výkon státní správy a samosprávy, včetně bližšího …více
Abstract:
Diploma work objective is to analyze effectiveness of ISO standards implemented in environment of public administration. In order to have full picture I present in the first part of the text the different types of ISO standards, together with tools and methods that provide good quality of product and processes of the organization. Additionally I characterize the area of public administration, its functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Milan Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERGMANOVÁ, Nikola. ISO normy ve veřejné správě. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická