Pavlína Jakoubková

Bachelor's thesis

Vedení porodu v terénu

Management of out-of hospital birth
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá porodem mimo zdravotnická zařízení. Teoretická část práce zahrnuje nejnovější poznatky z problematiky fyziologického porodu a jeho vedení v terénu. Zároveň jsou v práci uvedeny i možné komplikace a jejich řešení, spojené s problematikou vedení porodu mimo zdravotnické zařízení. Praktická část mapuje teoretické znalosti zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby spojené …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with a an out-of-hospitalbirth. The teotetical part includes the newest findings of the physiological birth isme and ist managing in terain. Additionally, there are shown possible complications connected with out-of-hospital birth and its solutions. The pratical parts maps theoretical knowledgeof the Emergency Staff which concerns the management of a birth in terain and also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Linda Nykodýmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jakoubková, Pavlína. Vedení porodu v terénu. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií