Bc. Monika Bubílková

Master's thesis

Zvýšení konkurenceschopnosti korporace MAPE FINANCE s.r.o.

Increase of competitiveness of MAPE FINANCE Corporation Ltd.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti finanční korporace cestou posouzení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku na základě metod strategické analýzy. Teoretická část je věnována rešerši odborné literatury, preferovány jsou aktuální poznatky z oblasti analýz. Výsledky analýz jsou převedeny do křížové matice SWOT, ze které vyplývá konkurenční jádro, které je následně …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on increasing the competitiveness of financial corporation through assessment of the strengths, weaknesses, opportunities and threats using the methods of strategic analysis. The theoretical part is devoted to literature search, the current findings of field analyzes are preferred. Results of the analyzes are transferred into cross SWOT matrix which shows the competitive core …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Radek Molák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting