Mgr. Tomáš Adámek

Diplomová práce

Zdroje psychického vyčerpání středního zdravotnického personálu

Sources of burnout by middle medical personal
Anotace:
Zdroje psychického vyčerpání středního zdravotnického personálu V naší práci jsme zmapovali kvalitu života a možné zdroje psychického vyčerpání středního zdravotnického personálu. Teoreticky jsme vycházeli z námi navrženého hypotetického interakčního modelu postihujícího příčiny vyčerpání zdravotníka, který počítá se dvěma základními zdroji psychického vyčerpání, kterými jsou (1) osobnost zdravotníka …více
Abstract:
Sources of burnout by middle medical personal In our thesis we searched quality of life and possible sources of psychical burnout by middle medical personal. Theoretically we came from our hypothetical interaktional model of sources of psychical burnout of middle medical personal. This model focuses on two sources: (1) personality, and (2) working conditions on the station. This model we had according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta