Bc. Libor Haltmar

Diplomová práce

Inovace školního vzdělávacího programu v předmětu Řízení motorových vozidel na střední škole

Innovation of School education programme in the subject Driving of cars in high school
Anotace:
Diplomová práce „Inovace školního vzdělávacího programu v předmětu Řízení motorových vozidel na střední škole“ je rozdělena na tři části. V prvé části je provedena analýza součastného stavu. Její součástí je sběr dat a jejich vyhodnocení za období příslušného ŠVP. Druhá část je zaměřena na inovaci předmětu Řízení motorových vozidel tak, aby bylo dosaženo lepší návaznosti teoretické výuky a praktického …více
Abstract:
Diploma thesis „Innovation of School education programme in the subject Driving of cars in high school“ is divided to three parts. In first part was made analysis of present situation. The component of this analysis is collect of dates and their evaluation in relevant term of School education programme. Second part is focused on innovation of subject Driving motor cars at high school and his aim should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta