David Žižka

Doctoral thesis

Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů

Modeling and Forecasting Volatility of Financial Time Series of Exchange Rates
Abstract:
Disertační práce se zaměřuje na modelování a prognózování podmíněného rozptylu časových řad směnných kurzů. Základním využitým přístupem pro modelování podmíněného rozptylu jsou modely třídy (G)ARCH a jejich variace. Modelování podmíněné střední hodnoty je založeno na využití autoregresních modelů AR. Z důvodu nesplnění jednoho ze základních předpokladů těchto modelů (předpoklad normality) je důležitou …more
Abstract:
The thesis focuses on modelling and forecasting the exchange rate time series volatility. The basic approach used for the conditional variance modelling are class (G)ARCH models and their variations. Modelling of the conditional mean is based on the use of AR autoregressive models. Due to the breach of one of the basic assumption of the models (normality assumption), an important part of the work is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2015
  • Supervisor: Markéta Arltová
  • Reader: Ivana Malá, Miloslav Vošvrda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48278