Theses 

Cytogenetika a molekulární cytogenetika myelodysplastického syndromu (MDS) - diagnostický a prognostický význam. – Petra LUŽNÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Petra LUŽNÁ

Bachelor's thesis

Cytogenetika a molekulární cytogenetika myelodysplastického syndromu (MDS) - diagnostický a prognostický význam.

Cytogenetics and molecular cytogenetics of myelodysplastic syndrome (MDS) - diagnostic and prognostic importance.

Abstract: Bakalářská práce se zabývá cytogenetickými a molekulárně cytogenetickými změnami, které se vyskytují u jednoho z klonálních onemocnění krvetvorby - myelodysplastického syndromu. Zároveň věnuje pozornost těmto změnám v souvislosti s diagnózou a prognózou samotného onemocnění. V první části práce jsou shrnuty základní poznatky a informace vyplývající z dostupné literatury. Druhá část je zaměřena na praktickou stránku - popis práce s biologickým materiálem (kostní dření), který je pro cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření nezbytný. V závěru jsou uvedeny výsledky cytogenetického a molekulárně cytogenetického vyšetření pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo s podezřením na něj.

Abstract: This bachelor thesis deals with cytogenetic and molecular cytogenetic changes, which are found in one of the clonal diseases of haemopoiesis - myelodysplastic syndrome. It is also concerned with these changes in connection with diagnosis and prognosis of the disease. The first section of the thesis contains a summary of basic principles and general information resulting from a review of available literature. The second part focuses on practical aspects, specifically a description of work with biological material (i.e., bone marrow) necessary for cytogenetic and molecular cytogenetic examination. The final section of the thesis displays the results of cytogenetic and molecular cytogenetic examination of patients with, or suspected of having, myelodysplastic syndrome.

Keywords: kostní dřeň, chromozóm, myelodysplastický syndrom, cytogenetika, molekulární cytogenetika

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012
  • Accessible from:: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

LUŽNÁ, Petra. Cytogenetika a molekulární cytogenetika myelodysplastického syndromu (MDS) - diagnostický a prognostický význam.. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 11. 12. 2017 08:54, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz