Bc. Lenka Činčárová, Ph.D.

Master's thesis

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

The roles of mutant p53 protein interactions with DNA
Abstract:
Protein p53 patří mezi nádorové supresory, které hrají důležitou roli v regulaci buněčného cyklu a v prevenci nádorového bujení. Mutace v genu TP53 jsou spojeny se vznikem více než 50 % lidských maligních nádorů. Skupina mutantních proteinů p53 je extrémně různorodá, a to jak na úrovni funkční tak strukturní, a poodhalil buněčné aktivity, které nejenže se liší od funkcí standardního proteinu, ale také …more
Abstract:
Protein p53 is a tumor suppressor. It plays an important role in prevention of tumorigenesis. Mutation in the gene TP53 are conected with more than 50% of malignant tumors. The group of mutant p53 is very heterogenous in both structures and function and show the variance in the cellular activities of mutant proteins itself and between wtp53 and mutp53 as well. The goal of our study was to characterize …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2008
  • Supervisor: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.