Bc. Lukáš Vondřich

Bakalářská práce

Praktické a právní aspekty metod získávání informací pro účely investigativní žurnalistiky v kontextu novinářské etiky

Practical and legal aspects od the methods of obtaining information for purposes of investigative journalism in the context of journalistic ethics
Anotace:
Tato práce se zabývá charakteristikou metod či technik získávání informací, které jsou v praxi běžně využívány současnou investigativní žurnalistikou, a to z pohledu jejich praktického využití, z hlediska právních důsledků, které aplikace těchto metod může vyvolat, přičemž v teoretické rovině rovněž pojednává o aspektech etické roviny, v jejímž kontextu je třeba celou problematiku interpretovat. Vzhledem …více
Abstract:
In the context of journalistic ethics the thesis is concerned with practical and legal aspects of the methods or techniques of obtaining information, which are in praxis commonly used by investigative journalism. Since the thesis combines the different aforementioned angles, the introductory chapters define the basic concepts and doctrines of each area, and indicate their interrelation. This includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií