Jarmila Kouřilová, MBA

Bachelor's thesis

Rozvoj území města Brna v kontextu rozvoje teplárenství

The Development of the City of Brno in the Context of the Development of the Heating Industry
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou jedné součásti technické infrastruktury – teplárenstvím, které představuje důležitou funkci v organismu města. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a soustředí se na vývoj teplárenství od samotného vzniku až po současnost, na porovnání vývoje na našem území a v zahraniční a následně analyzuje a hodnotí průběh vývoje a aktuální stav teplárenství …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the technical infrastructure, specifically the heat plant, which represents an important function in the city's body. The thesis is divided into the theoretical and practical part. It focuses firstly on the development of heating industry from the very beginning to the present, secondly on the comparison of its development in our country and abroad, and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS