Jarmila Kouřilová, MBA

Bakalářská práce

Rozvoj území města Brna v kontextu rozvoje teplárenství

The Development of the City of Brno in the Context of the Development of the Heating Industry
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou jedné součásti technické infrastruktury – teplárenstvím, které představuje důležitou funkci v organismu města. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a soustředí se na vývoj teplárenství od samotného vzniku až po současnost, na porovnání vývoje na našem území a v zahraniční a následně analyzuje a hodnotí průběh vývoje a aktuální stav teplárenství …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the technical infrastructure, specifically the heat plant, which represents an important function in the city's body. The thesis is divided into the theoretical and practical part. It focuses firstly on the development of heating industry from the very beginning to the present, secondly on the comparison of its development in our country and abroad, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS