Tomáš Salava

Bachelor's thesis

Komparace vztahů studentů Fakulty tělesné kultury university Palackého v Olomouci a Faculty of physical aktivity University of apllied science v Lahti k dobrovolné činnosti v rámci Speciálních olympiád

Comparation of Faculty of physical Culture, Palacky University, Olomouc and Faculty of physical aktivity, University of Applied Science, Lahti student´s relations to volunteering in the area of Special Olympics
Anotácia:
Práce se zabývá problematikou dobrovolné činnosti v oblasti Speciálních olympiád. Zjišťuji znalosti, zkušenosti a zájem studentů Fakulty tělesné kultury university Palackého v Olomouci a Faculty od physical activity University of applied science v Lahti o dobrovolnictví v dané oblasti
Abstract:
This thesis is concerned with the dilema of volunteering in Special Olympics area. I try to determine knowledge, experience and interest in approach to volunteering of students of Faculty of physical culture, Palacky University in Olomouc and Faculty of physical activity, University of Applied Science in Lahti
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2007
  • Vedúci: Hana Válková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.