Rudolf Požár

Bakalářská práce

Studie výběru informací metodou eye-trackingu: Jak čteme kauzy Andreje Babiše

Eye-tracking study on selective perception: How we read Andrej Babiš Causes
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je představení a praktické využití me-tody eye-trackingu. První část sleduje historický vývoj, využití a způsob provádění výzkumu a jeho vyhodnocování při využití této metody. Zmíněny jsou též předchozí eye-trackingové studie v politologii. V druhé části je eye-tracking aplikován při výzkumu rozdílnosti výběru informací mezi podporovateli a odpůrci ANO 2011 při čtení zpráv …více
Abstract:
Content of this bachelor thesis is presentation and practical use of eye-tracking method in political science study. First part shows historical development, utilization of eye-tracking and also how to do some eye-tracking study and how to analyse eye-tracking data. This thesis de-scribes previous eye-tracking studies in political science too. Eye-tracking is practically used in study of differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tóth

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Politologie