Theses 

Společenská odpovědnost firem – Bc. Hana Pudilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Pudilová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem

Corporate social responsibility

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konceptu společenské odpovědnosti (CSR). Součástí teoretické části jsou východiska pro pochopení šíře konceptu zahrnující základní tři pilíře, implementaci konceptu do strategie firmy, vybrané normy a standardy, historickou a současnou podobu konceptu CSR v České republice. Na základě analýzy dokumentů a vlastního vytvořeného rámce je v praktické části cílem práce zhodnotit společenskou odpovědnost u tří firem. Ze zjištěných poznatků jsou pro jednotlivé firmy vytvořena vlastní doporučení vedoucí k zlepšení současného přístupu k společenské odpovědnosti firem.

Abstract: This diploma thesis focuses on the issue of Corporate Social Responsibility (CSR). The theoretical part hereof presents, among other things, the basis for understanding the breadth of the CSR concept with its three basic pillars, then implementation of the concept into corporate strategy, selected norms and standards, and the historical and current state and forms of the CSR concept employed in the Czech Republic. The aim of the practical part of the thesis is, based on the analyses of relevant documents and the designed framework, to evaluate the attitude to social responsibility in three selected companies. The findings of the aforementioned helped to make recommendations and suggestions of how to improve and enhance the current approach to Corporate Social Responsibility in the free selected companies.

Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem, trojí zodpovědnost, implementace, společenská odpovědnost v České republice, Karlovarské minerální vody, a.s., skupina ČSOB, Bayer s.r.o., Corporate Social Responsibility, triple-bottom-line, implementation, Corporate Social Responsibility in the Czech Republic, ČSOB group, Bayer s.r.o

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz