Ziyi Wu

Bachelor's thesis

Financial Analysis of Oriflame Company

Financial Analysis of Oriflame Company
Abstract:
Financial analysis is based on the actual economic and business affairs. It adopts a certain method to systematically analyze and evaluate the past and present business results, financial status and cash flow of the company, and evaluates and predicts the economic activities of the company. This article use financial analysis methodology to analyze the financial situation of Oriflame company from 2013 …more
Abstract:
Financial analysis is based on the actual economic and business affairs. It adopts a certain method to systematically analyze and evaluate the past and present business results, financial status and cash flow of the company, and evaluates and predicts the economic activities of the company. This article use financial analysis methodology to analyze the financial situation of Oriflame company from 2013 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2018
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Ingrid Petrová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance