Bc. Eliška Tlučhořová

Diplomová práce

Exkurz do vinařské tradice v Kobylí

Introduction into viticultural tradition of Kobylí
Anotace:
Prezentovaná magisterská diplomová práce nastiňuje některé momenty z dějinného vývoje jihomoravské obce Kobylí s akcentem na dlouholetou tradici pěstování vinné révy. Vinohradnictví, jako způsob obživy místních obyvatel, podlehlo v rámci své dlouholeté existence složitému vývoji a stalo se důležitým prvkem formulujícím každodenní život. Osobité prostředí vinorodé krajiny představuje rozsáhlý komplex …více
Abstract:
Presented master diploma thesis is outlines some moments of historical evolution of South Moravia’s village Kobylí with accent for longstanding traditions of cultivation wine grape. Viniculture as a main method of livelihood of local citizens, go through within their longstanding inherence of complexity evolution and it has become of fundamental element defining daily life style. This study is pointed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie

Práce na příbuzné téma