Theses 

The Effects of CNB's Foreign Exchange Interventions on Manufacturing Production – Bc. Kateřina Březinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Bc. Kateřina Březinová

Diplomová práce

The Effects of CNB's Foreign Exchange Interventions on Manufacturing Production

Vliv devizových intervencí ČNB na zpracovatelský průmysl

Anotace: Tato práce zkoumá vlivy devizových intervencí České Národní Banky (zahájeny v listopadu 2013) na aktivitu zpracovatelského průmyslu v České Republice a empiricky hodnotí, zdali je očekávání ČNB v podobě oživení zpracovatelské výroby naplněno. Literatura ukazuje významnou heterogenitu v dopadu devizové intervence napříč odvětvími. Testování strukturálních zlomů a použití VAR a VECM modelu, především funkce impulzních odezev a Grangerovské kauzality, umožňuje prokázat rychlost a rozsah vlivu devizových intervencí na aktivitu průmyslové výroby CZ-NACE C zpracovatelského odvětví. Výsledky neprokázaly zásadní vliv devizových intervencí na aktivitu zpracovatelského průmyslu jako takového, což vyvrací očekávání ČNB.

Abstract: This thesis investigates the effects of the Czech National Bank's foreign exchange interventions (approved on November 2013) on manufacturing industry activity in the Czech Republic and empirically evaluates whether the expectations of the CNB regarding the stimulated output were fulfilled. Substantial heterogeneity in the impact of foreign exchange intervention across sectors is identified in the literature. Employing structural breaks testing and VAR / VECM framework to evaluate impulse response functions and Granger causality provides the evidence on the extent and speed of the impact of foreign exchange intervention on the industrial production activity in the CZ-NACE C manufacturing sector. The results show no significant effect of the CNB's foreign exchange intervention on the activity of manufacturing sector as such, the CNB's expectations were not fulfilled.

Klíčová slova: Devizové intervence, Měnová politika, VAR model, Měnový kurz, Reakční funkce

Keywords: Foreign exchange intervention, Monetary policy, VAR model, Exchange rate, Reaction function

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
  • Oponent: Petr Rozmahel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/57933 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz